Vrienden van Imago Tijl

De werking van Imago Tijl wordt ondermeer verzekerd door de financiële steun van onze vrienden.

Imago Tijl is nauw verbonden met tal van organisaties en instellingen, zoals o.a.: